Novinky

Na žiadosť zákazníkov, ktorí odosielajú zásielky prostredníctvom Zásilkovny, sme pridali transformáciu do ABO / GPC / CSV / SEPA XML.
Pridaný GP webpay. Biatec.cz vám teraz umožňuje transformovať výpisy platobnej brány GP webpay do ABO / GPC / CSV / SEPA XML.
Dokončili sme migráciu biatec.cz pre stabilnejšie prostredie servera. Veríme, že to oceníte ako klientov. Vylepšili sme niekoľko softvérových modulov. Pokračujte v odosielaní akýchkoľvek najmenších nápadov na adresu info@biatec.cz. Ďakujeme za vašu lojalitu.
Zrušili sme registráciu k DPH. U našich služieb už DPH neúčtujeme.
Biatec.cz vám teraz umožňuje transformovať výpisy platobnej brány Wise (starý názov: Transferwise) na ABO / GPC / CSV / SEPA XML.
Biatec.cz vám teraz umožňuje transformovať výpisy s dobierkami za zásielky odoslané prostredníctvom GLS do ABO / GPC / CSV / SEPA XML.
Na žádost zákazníků jsme doplnili transformaci CSV výpisu platební brány GoPay. Kromě dříve podporovaného XML vstupního formátu nyní už můžete transformovat i CSV výpisy pomocí služby Biatec.cz do GPC, Sepa XML.
Pridali sme transformáciu výpisov Zásielkovňa. Teraz ich môžete transformovať do GPC i Sepa Xml prostřednictvím služby Biatec.cz.
Pridali sme transformáciu výpisov s dobierkami od společnosti GLS. Teraz ich môžete transformovať do GPC i Sepa Xml prostřednictvím služby Biatec.cz.
Teraz môžete transformovať výpisy transakcií Stripe do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Ak transformujete výpisy PayPal, možno aj vaše výpisy obsahujú v stĺpci s variabilným symbolom rôzne znaky. Účtovné systémy akceptujú len číslice. V nastavení vášho účtu na Biatec.cz nastavte parameter "Transformácia var. symbolu (PayPal výpis)" na hodnotu: "Zachovať len číslice".
Teraz môžete transformovať výpis transakcií Braintree do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Teraz môžete transformovať výpis transakcií TrustPay do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Teraz môžete transformovať aj výpis transakcií Ulozenka do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Teraz môžete transformovať aj výpis transakcií FOFR do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Používate George od Českej sporiteľne? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Teraz môžete transformovať aj výpis transakcií AiBank do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Biatec teraz dokáže nájsť variabilné symboly v exporte z Fakturoidu, Fofr, Uloženka, TrustPay, Braintree, Stripe a doplniť ich do transakcií PayPal. Výstupom je tak transformovaný výpis PayPal vo formáte GPC / Sepa XML, ktorý obsahuje variabilné symboly. Při importe do vášho účtovného programu sa tak transakcie ľahko párujú s vystavenými faktúrami.
Používate platobnú bránu Bluesnap? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Predávate cez Amazon? Teraz môžete transformovať CSV výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Používate platobnú bránu Revolut? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Používate platobnú bránu Adyen? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Používate platobnú bránu GoPay? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML. Transformovaný výpis (GPC, Sepa XML) môžete následne importovať do účtovného programu tak, ako bežný bankový výpis.
Pretože Raiffeisenbank zmenila formát PDF výpisov a ten nie je možné korektne automatizovane spracovávať, implementovali sme pre našich klientov spracovanie výpisov CSV, ktoré táto banka tiež poskytuje.

Pridali sme teda možnosť transformovať výpisy CSV od Raiffeisenbank CZ.

Ako získať originálny súbor CSV z vášho internetového bankovníctva?

To sa dozviete v návode - kliknite na "Raiffeisenbank".

Pri transformácii tohoto súboru zvoľte možnosť: "Raiffeisenbank ČR - bankovní výpis [CSV]"
Používate platobnú bránu ComGate? Teraz môžete transformovať aj ich výpis transakcií do GPC, alebo Sepa XML.
Máte podpísanú zmluvu s českým DPD? Uľahčite si odosielanie cez DPD! Nastavte si parametre cez Môj účet -> Nastavenie DPD (parametre získate od DPD). Od tejto chvíle môžete využívať našu službu na vytváranie zásielok v systéme DPD. Vytvorte súbor csv podľa príkladu so zoznamom zásielok. Výstupom sú 4 súbory: CSV súbor s tracking kódmi, PDF súbor s prepravnými štítkami, PDF súbor s manifestom a kontrolné CSV súbory v ktorom nájdete hlásenie o vykonaných operáciách.
Odosielate zásielky prostredníctvom českého DPD? Uľahčite si prácu s tracking kódmi. Po importe zásielok do prostredia mojedpd.cz transformujte súbor manifest-u (použitím našej služby) na súbor s tracking kódmi vo formáte .csv. Ten už môžete ľahko importovať napr. do MS Excelu.
Pridali sme možnosť načítať variabilný symbol zo stĺpca "Item Title" originálneho výpisu PayPal. Defaultná hodnota je "Invoice Number", ale zmeniť ju môžete v: Môj účet > Nastavenie transformácie > Stĺpec s var. symbolom (PayPal výpis) > na jednu z hodnôt: Invoice Number / Item Id / Item Title.
Prihlasujete sa cez Google Account, ale teraz sa chcete prihlasovať cez email a heslo? Nastavte / zmeňte si heslo v časti: Môj účet > Nastavenie účtu
Pridali sme možnosť načítať variabilný symbol zo stĺpca "Custom No" originálneho výpisu PayPal. Defaultná hodnota je "Invoice Number", ale zmeniť ju môžete v: Môj účet > Nastavenie transformácie > Stĺpec s var. symbolom (PayPal výpis) > na jednu z hodnôt: Invoice Number / Item Id / Item Title / Custom No.

Od dnešného dňa môžete transformovať aj výpisy Kreditných kariet od Raiffeisenbank. Pre transformáciu budete potrebovať originálny výpis vo formáte PDF.

Poznámka: ak výpis obsahuje transakcie z vviacerých mesiacov, pri transformácii bude vytvorený jeden výpis pre mesiac, odpovedajúci nejnovšej transakcii.

Od dnešného dňa môžete transformovať aj výpisy Českej sporitelne. Pri sťahovaní z internetbankingu zvoľte: CSV - hodnoty oddelené bodkočiarkou (;)

Poznámka: v prípade, že nezvolíte konkrétny výpis, ale časový interval (napr. 60 dní) pri transformácii výpisu budete musieť zadať číslo bankového účtu.

Aktualizovali sme ponúkané balíčky transakcií.

1) Pomlčka v čísle účtu mohla doteraz spôsobovať zlyhanie transformácie. Odo dnes už transformácia výpisov Raiffeisebank prebehne bez problémov, aj keby šlo o číslo účtu, u ktorého je predčíslie oddelené od čísla účtu pomlčkou.

2) Ak pri platbe prijatej na účet PayPal dochádza k menovej konverzii, bude informácia o výmennom kurze (ktorý použil PayPal pre konverziu) vložená do poznámky transakcie v XML súbore. Do ABO/GPC bohužiaľ takú informáciu nie je možné vkladať - štruktúra súboru to neumožňuje.

Ak nakupujete transformačný kredit a platíte cez PayPal, systém Vám vystaví faktúru s testovacím FIK. Zatiaľ ide o testovací režim. Od 1.3.2017 počítame so zavedením EET v produkčnom móde a faktúry budú generované s reálnym FIK.
Na podnet zákazníkov sme implementovali dávkové spracovanie výpisov. Ak máte viac výpisov, ktoré potrebujete spracovať naraz a nechcete ich nahrávať zdĺhavo jeden po druhom, zabaľte ich do archívu ZIP (výpisy PayPal a Raiffeisenbank môžete zabalit do jedného ZIP). Následne zvoľte "Nahrať výpis" a potom vo formulári: "d) Dávkové spracovanie". Systém po nahraní súbor ZIP rozbalí a zaradí všetky jeho výpisy do fronty na spracovanie. Podľa zaťaženia servera budú výpisy transformované do cca 5 minút. Potom sa objavia vo vašej administrácii tam kde obvykle.Poznámka: Dávkové spracovanie pracuje korektne v prípade, že nie je potrebné zadávať číslo účtu.
U niektorých klientov zmenil PayPal usporiadanie transakcií zo zostupného (nejstaršie transakcie v poslednom riadku) na vzostupné (najnovšie transakcie v poslednom riadku). Od 14.11.2016 budú spracované korektne aj tieto výpisy.
Na Import-vypisov.eu používame zabezpečené spojenie cez https.

Zmena formátu SEPA XML: pred zmenou:
<RmtInf><Ustrd>Payment from sasalicen@gmail.com</Ustrd></RmtInf>
<AddtlTxInf>Payment from sasalicen@gmail.com</AddtlTxInf>
po zmene:
<RmtInf><Ustrd>Payment from sasalicen@gmail.com for transaction: 123456</Ustrd></RmtInf>
<AddtlTxInf>Payment from sasalicen@gmail.com for transaction: 123456</AddtlTxInf>

Podpora českého SEPA XML
Okrem formátu Slovenskej bankovej asociácie sme začali podporovať aj SEPA XML formátu Českej bankovej asociácie. V ktorom formáte sa má SEPA XML vytvárať, si nastavíte v Můj účtet > Nastavenie transformácie > Formát SEPA XML > SBA (Slovenská banková asociácia) / ČBA (Česká banková asociácia). Pretože je podpora SEPA XML účtovnými programami na Slovensku väčšia, prednastavený je SBA. Účtovné programy pre české firmy zatiaľ SEPA XML často vôbec nepodporujú.

Temporary hold vo výpisoch PayPal
PayPal niektorým firmám dočasne zneprístupňuje prijaté platby. Vo výpise označuje transakciu "temporary hold" (pri zadržaní). V SEPA XML budeme pri takých transakciách uvádzať poznámku vrátane Transaction ID:
<RmtInf><Ustrd>Payment temporary hold by PayPal: 74T21733AA5305003</Ustrd></RmtInf>
<AddtlTxInf>Payment temporary hold by PayPal: 74T21733AA5305003</AddtlTxInf>

Temporary hold released vo výpisoch PayPal
PayPal niektorým firmám dočasne zneprístupňuje prijaté platby. Po cca 20-30 dňoch ich uvoľňuje. Vo výpise označuje transakciu "temporary hold" + "released" (pri uvoľnení). V SEPA XML budeme pri takých transakciách uvádzať poznámku vrátane Transaction ID:
<RmtInf><Ustrd>Payment temporary hold by PayPal released: 7N126325BP302440V</Ustrd></RmtInf>
<AddtlTxInf>Payment temporary hold by PayPal released: 7N126325BP302440V</AddtlTxInf>

Poplatky PayPal a var. symbol
Poplatky v XML súbore už neobsahujú var. symbol prijatej platby aby v účtovných programoch nedochádzalo k párovaniu poplatku a faktúry.

Originálne výpisy z PayPal sa u rôznych zákazníkov líšia. Máte variabilný symbol v stĺpci "Invoice Number", alebo "Item ID"? Defaultná hodnota je "Invoice Number". Zmeniť ju môžete v: Můj účet > Stĺpec s var. symbolom (PayPal výpis) > Invoice Number / Item ID